Pasaż Warmińki w Lidzbarku Warmińskim to inwestycja zlokalizowana bezpośrednio przy Drodze Krajowej nr 51. Położenie w tak bliskim sąsiedztwie drogi głównej oraz lokalizacja vis a vis Term Warmińskich stanowi okazję do wygodnych zakupów zarówno dla mieszkańców jak i dla podróżnych oraz turystów.

Potencjał:

Lidzbark Warmiński:
17 000 mieszkańców
Powiat lidzbarski:
42 000 mieszkańców

OTWARCIE LISTOPAD 2020

ok. 6 000 m2 GLA

Pierwszy i jedyny
Park Handlowy
w Lidzbarku Warmińskim

Ponda 150 miejsc parkingowych

Wjazd z Drogi Krajowej nr 51
(ok. 5 000 pojazdów dziennie)Vis a vis: Termy Warmińskie(ok. 350 000 gości rocznie)Bliskie sąsiedztwo: Biedronka i Lidl

Główni najemcy: